Annette Wolda
homepage_annette001001.jpg
 praktijk voor haptotherapie
De haptonomie houdt zich bezig met het ontwikkelen van het gevoel. Met aanraken, voelen en met de gevoelsontwikkeling.
Er wordt gekeken naar de innerlijke gevoelsbeweging en naar de wisselwerking tussen dat gevoelsleven en de houdingen, bewegingen en gebaren van mensen.

De haptonomie gaat er vanuit dat het menselijk lichaam en vooral de beleving van het lichaam van fundamentele betekenis is binnen de menselijke communicatie. Je kunt je lichaam zien als een soort boodschapper van je gevoelens. We kunnen zowel naar binnen als naar buiten voelen. Door het vermogen naar binnen te voelen houden we contact met onszelf: onze gevoelens, verlangens en emoties. Door het vermogen naar buiten te voelen kunnen we ons op de omgeving afstemmen.

Een disbalans ontstaat vaak doordat denken en willen de overhand krijgen. Het lichaam kan dit uiten doordat er lichamelijke klachten ontstaan

Hapto stamt van het werkwoord haptein wat aanraken, verenigen, een relatie vestigen, zich hechten aan en in overdrachtelijke zin; in (tactiel) contact treden om gezond te maken, te helen, te bevestigen.
Dit specifieke contact is het kenmerk van de haptonomie: het is ontmoetend, helend en bevestigend.
Haptonomie:
home
haptonomie
haptotherapie
indicaties
Annette
praktisch
contact
De praktijk is gevestigd in
Het Eemklooster
Daam Fockemalaan 22
3818 KG Amersfoort
telefoonnummer: 06 41748107
e-mail: annette.wolda@gmail.com
lid van de VVH
GZ-Hapto_nieuw.gif